+48 502 62 62 59    biuro@helloecc.pl
Dziękując Państwu za 12 lat zaufania a Dzieciom i Młodzieży za 120 miesięcy wspólnej pracy w szkole na Szczepankowie, życzymy powodzenia w dalszej nauce.Tym samym zapraszamy na warsztaty językowo-kulturowe w Wielkiej Brytanii. Do zobaczenia na Wyspach!
English Culture Centre
Program autorski

Nasz program nauczania oparty jest na bazie, którą stanowią podręczniki wiodących wydawnictw brytyjskich (Pearson, Express Publishing i McMillan). Korzystamy zarówno z książek ucznia, ćwiczeń jak i tekstów nagranych na CD. Równocześnie w trakcie realizacji treści programowych lektor prowadzący zajęcia wzbogaca kurs o autorskie opracowania historyjek wprowadzając tzw. STORYTELLING. Prezentujemy także filmy w wersji oryginalnej związane z tematyką  kulturową krajów angielskiego obszaru językowego. W trakcie lekcji wplatamy  ćwiczenia komunikacyjne i ruchowe dla rozszerzenia różnorodnych aktywności dzieci i młodzieży.

Zapraszamy dzieci i młodzież na kurs z języka angielskiego gwarantujący biegłą i swobodną komunikację  w języku
angielskim. Lekcje przygotują uczniów do egzaminu gimnazjalnego (pozwalającego dostać się do wymarzonego liceum).

Nasze zajęcia dopasowane są do szkolnego planu lekcyjnego uczniów. Podajemy propozycję rozkładu lekcji, w przypadku kolizji z innymi zajęciami pozalekcyjnymi postaramy się ten plan dopasować.

W tym roku znowu spotykamy się z p. Bartkiem Adamczewskim, który od ubiegłego roku prowadzi zajęcia używając British English.

Nasze lekcje to miła atmosfera i świetna zabawa :-)